Hh-

  • Nombre de la obra: Hospitalillo de ENSIDESA
  • Localización de la obra: Llaranes, Avilés
  • Fecha de realización de la obra: 1956 (inauguración)
  • Autor: Francisco Goicoechea Agustí
  • Investigador: Aida Villa Varela