Cc-

  • Nombre de la obra: Central térmica
  • Localización de la obra: Avilés
  • Fecha de realización de la obra: 
  • Autor: Juan Manuel Cárdenas Rodríguez y Francisco Goicoechea Agustí
  • Investigador: Aida Villa Varela

Vista de la Central Térmica. Revista Ensidesa, 20 [Núm.], p.11.